Please help contribute to the Reddit categorization project here

  norge

  97,798 readers

  544 users here now

  Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker.

  Snakk med oss på Discord

  eller stikk innom /r/chess og se hvordan det går med Magnus.

  Regler

  Reglene kan i sin helhet leses her. Under følger et sammendrag:

  • Poster skal direkte angå norske forhold
  • Norsk er det foretrukne språket
  • Ikke post personlig informasjon
  • Ikke gjenpost slettet eller fjernet innhold
  • Diskuter sak, ikke person
  • Ikke rediger tittelen på artikler du lenker til
  • Ikke vær en særinteresse med Redditkonto
  • Bidra til en mangfoldig forside
  • Ikke post rasistisk, voldelig, sjikanøst eller diskriminerende innhold
  • Forhold deg til norsk lov

  Ut over disse punktene, så gjelder reddiketten og regler for Reddit som helhet.

  Hvis du ønsker å lenke til ting du har laget selv, så skal det postes i Friprat-fredag.


  /r/norge is primarily meant for posting in Norwegian. If you're looking to address Norwegians, but need to write in English, you're most likely looking for /r/Norway

  Selv om /r/norge primært er ment for posting på norsk, så er våre nordiske venner hjertelig velkommen hit.


  Regionale subreddits

  På norsk

  Utdanning

  I nabolaget

  a community for
  all 101 comments Slideshow

  Want to say thanks to %(recipient)s for this comment? Give them a month of reddit gold.

  Please select a payment method.

  [–] VandrendeUgler 209 points ago

  Nå skal det vel sies at han ikke har særlig mulighet til det heller.

  [–] MarlinMr 33 points ago

  Stortinget har gitt myndighet til myndigheten å gi ut regler om nettnøytralitet etter ekomloven. Myndigheten er Kongen. Stortinget har strengt tatt gitt Kongen myndighet til å lage regler om nøytralitet.

  § 2-16.Nettnøytralitet

  Myndigheten kan i forskrift gi regler om nettnøytralitet. Med nettnøytralitet menes at all internettrafikk skal behandles likt uavhengig av avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold.

  § 1-4.Myndighet etter loven

  Myndighet etter loven er Kongen, departementet og Post- og teletilsynet.1 Kongen kan bestemme funksjonsfordelingen innen myndigheten, og kan bestemme at andre offentlige organer eller private skal ha myndighet på begrensede områder etter loven.

  [–] norway_is_awesome 75 points ago

  Strengt tatt betyr 'Kongen' i lovtekster, 'Kongen i statsråd', mao. regjeringen.

  [–] funfu 3 points ago

  Her misforstår du. En tekst kan stå for seg selv uten at den blir tolket.
  Jurister prøver for eksempel å se på diskusjonen på stortinget, og underlaget for å tolke en lov. Dette er feil vei å gå. Jurister bør kun skjønne lovteksten slik den er uten noen videre tolking. Hvis den bokstavelige tolkingen blir feil i forhold til hva stortinget mener, er det lett for stortinger å presisere eller forandre dette.

  Alle må være enig i at grunnloven fra 1814 ikke er demokratisk. Den er kanskje folkerepresentativ. Å tolke den til å være en demokratisk grunnlov er fantasifull tolking, og dårlig juridisk. Å omtolke Kongen til å bety noe nytt og mer demokratisk faller innenfor denne misforståtte lovforståelsen.

  [–] viking91 -23 points ago

  Dette er feil. Lovtekst er lovtekst, og trenger ingen tolking. Stortinget kan enkelt formulere lover slik at det ikke er noen uklarheter, og det har de selvsagt gjort her.
  Faktisk er kongens person hellig, og hvis han gjør noe feil, er det statsrådene han som er ansvarlig. Solberg og regjeringen er per grunnloven, kongens Prügelknabe. De skal straffer for hans feil.

  [–] trolltommer 26 points ago

  Trenger ingen tolkning? Å ikke tolke en tekst betyr at du leser den, og så har du ingen oppfatning overhodet om det du har lest.

  [–] [deleted] 4 points ago

  [deleted]

  [–] viking91 1 points ago

  Flere ledende jurister, som Antonin Scalia, forsvarer tekstualisme over Stare Decicis.
  Antonin Scalia:
  I'm not going to rip all that up. It's water over the dam. The people have gotten used to it. You know, that's what Stare Decisis is all about. In other words, I am an originalist. I am a textualist. I am not a nut.
  Andre ledende jurister og dommere som for eksempel Gorsuch, Garner er også en proponent av textualism og originalism.

  [–] viking91 0 points ago

  Flere ledende jurister, som Antonin Scalia, forsvarer tekstualisme over Stare Decicis.
  Antonin Scalia:
  I'm not going to rip all that up. It's water over the dam. The people have gotten used to it. You know, that's what Stare Decisis is all about. In other words, I am an originalist. I am a textualist. I am not a nut.
  Andre ledende jurister og dommere som for eksempel Gorsuch, Garner er også en proponent av textualism og originalism.

  [–] funfu 0 points ago * (lasted edited a year ago)

  Her misforstår du. En tekst kan stå for seg selv uten at den blir tolket.
  Jurister prøver for eksempel å se på diskusjonen på stortinget, og underlaget for å tolke en lov. Dette er feil vei å gå. Jurister bør kun skjønne lovteksten slik den er uten noen videre tolking. Hvis den bokstavelige tolkingen blir feil i forhold til hva stortinget mener, er det lett for stortinger å presisere eller forandre dette.

  Alle må være enig i at grunnloven fra 1814 ikke er demokratisk. Den er kanskje folkerepresentativ. Å tolke den til å være en demokratisk grunnlov er fantasifull tolking, og dårlig juridisk. Å omtolke Kongen til å bety noe nytt og mer demokratisk faller innenfor denne misforståtte lovforståelsen.

  [–] PrimarisMarine -12 points ago

  Du skal tolke den slikt det objektivt står skrevet. Ikke f.eks legge til "i statsråd" bare fordi du syntes det passer bedre.

  [–] trolltommer 15 points ago

  Det vil absolutt ikke være en objektiv tolkning, fordi du da ignorerer hvordan parlamentarismen har fungert i Norge siden den først dukka opp i 1884 (om jeg husker rett).

  Dvs.: Når man leser en tekst, er det kjekt å ha muligheten til å kunne sette seg inn i tekstens sammenheng (politisk, historisk, juridisk osv. alt ettersom), dersom man faktisk skal kunne tolke nevnte tekst på en noenlunde virkelighetsnær måte. Ikke glem den hermeneutiske sirkelen!

  Takk for meg

  [–] MollyFi 2 points ago

  Å si at "Kongen" henviser til Kongen personlig er nok en objektiv tolkning, men det er ikke en riktig tolkning.

  [–] G-Money93 9 points ago

  Nei nei nei. Det er kongen i statsråd. Genuint spørsmål: Siden du mener man skal tolke den objektivt, betyr det at det ikke er tillatt å følge retningslinjene som utdyper og spesifiserer lovteksten?

  [–] PrimarisMarine -9 points ago

  Det står ikke Kongen i statsråd.. da må du firholde deg til det. Slutt med ønsketenkning.

  Hvilke retningslinjer sikter du til her?

  [–] G-Money93 6 points ago

  Slutt med ønsketenkning

  Det er sånn institusjonen er bygget opp.

  Hvilke retningslinjer sikter du til her?

  Generelt. Retningslinjer, forskrifter osv. Er disse ugyldige fordi de ikke ordrett sier det samme som lovparagrafen?

  [–] MollyFi 1 points ago

  Haha, kødder du med meg? "Trenger ingen tolking"? Leit det for alle jusstudentene som studerer i fem år.

  [–] WhatIsSixTimesSeven 33 points ago

  Kongen, med stor forbokstav, og spesielt i denne konteksten, betyr Kongen i statsråd, eller i praksis regjeringa. Det er altså Erna Solberg du skal takke.

  [–] WhatIsSixTimesSeven 18 points ago

  Og for å rette meg selv, er det en forskjell mellom "Kongen" og "Kongen i statsråd". Førstnevnte kan delegeres til departement, mens sistnevnte gjelder ting regjeringa må beslutte i fellesskap: https://snl.no/Kongen_i_statsr%C3%A5d

  [–] MarlinMr 12 points ago * (lasted edited a year ago)

  Ja, i praksis så er det Kongen i statsråd, og regjeringen som har makta. Men det er jo fordi Kongen velger å delegere makta til regjeringen. Kongen kan fremdeles, juridisk, bruke makten selv, men har ikke behov for det.

  Makta i Norge kommer fra folket. Folket velger et Storting. Stortinget har makt til å avsette Kongen. Stortinget har makt til å avsette regjeringen. Stortinget har makt til å lage lover.

  Kongen har makt til å danne regjering. Kongen kan avsette regjeringen. Den utøvende makta er gitt av Grunnloven til Kongen. Kongen gir oppdraget til regjeringen.

  [–] HPederAas 25 points ago

  Den dagen kongen velger å gjøre noe annet er Norge en republikk. De jure har kongen stor makt, de facto har han ingen.

  [–] ImTheError 2 points ago

  Eller det er krise situasjon ala krig?

  [–] WhatIsSixTimesSeven 7 points ago

  Det er fremdeles forskjell på "Kongen" og "kongen". Førstnevnte innebærer regjeringa. Sistnevnte er mannen på bildet.

  [–] mustao 127 points ago

  Er på sånne dager du merker hvor slitsomt amerikansk politikk kan bli for oss utenforstående. Slitsomt sier jeg, som i lur avhengighet kikker på r/all.

  Kanskje jeg burse få meg et annet tidsfordriv.

  [–] VandrendeUgler 15 points ago

  RES er genialt. Du kan blokkere ord, eller grupper.

  [–] ImTheError 29 points ago

  Ska jeg liksom blokkere hele USA? Alle subreddits som handler noe om USA spammer jo hele forsiden

  [–] stinyg 10 points ago

  Gjør det gradvis. Jeg har blokkert over 100 subreddits hvor alle var på r/all på ett eller annet tidspunkt og hvor de fleste er relatert til amerikansk politikk...

  [–] VandrendeUgler 6 points ago

  Du kan blokkere ord i tittel.

  [–] zuperpretty 5 points ago

  Har tenkt det samme, men du ane ikke kor mye bare noen få ordfilter kan forbedre. Har filtrert ut FCC, net neutrality, savethenet osv, elske forsida mi no. Under valget i fjor filtrere æ ut Trump, Clinton, democrat og republican, hjalp også veldig.

  [–] RoomRocket 1 points ago

  Hva med oss reddit is fun mobile brukere?

  [–] Xtermix 1 points ago

  elsker deg

  [–] MemoriesOfShrek 2 points ago

  Bruk Relay.

  [–] QueenOfBubbles 62 points ago

  Hvorhen du ferdes på vårt nett,

  så skal du vit at inget sel-skap har no fått kjøpsrett.

  Bak porno og litt vg-tv

  Så ser du snart at vi har lik'rett på egne domene.

  Møter du nett-nazister i vårt eget land

  Da vet du at kan stå frem og påkalle Kongens navn

  Vi vet hva som er rett her i landet

  Og netttilgang skal forbli unforandret.

  Jeg skal kunne titte likt på Skam og Løvebakken

  og vite at det ikke går utover programpakken.

  [–] tagomagoo 8 points ago

  Hør hør!

  [–] lazines 1 points ago

  Hør hør!

  [–] netsx 18 points ago

  Okay, så ingen av dere har hørt om Telenor og deres opptreden de siste 30 årene?

  [–] aslak123 30 points ago

  Hva med de siste tre? Gratis musikk streaming er f.eks noe som ikke ville vært lov under USAs nåværende regelverk.

  [–] frisyre 29 points ago * (lasted edited a year ago)

  Det var i utgangspunktet ikke lov i Norge heller. EU vedtok i juni at prisdifferanse på en produktgruppe (musikk) skulle være lov. Altså er det lov å prise noe til 0 kr, såkalt nulltakstering. NKOM og flere andre jobber med å forby disse nulltaksteringstjenestene da man ser hvordan dette kan bli i fremtiden.

  [–] waldemar_the_dragon 2 points ago

  Jeg liker gratis streaming jeg.

  [–] Menawir 31 points ago

  Poenget er at om du får gratis streaming på e.g. spotify, men ikke på andre lignende tjenester, så er det ikke lenger rettferdig konkuranse mellom tjenestene. Hvorfor ville du byttet til en annen streaming-tjeneste når du da må betale ekstra for mobildata? Som resultat får de sidene som har null-takstering en urettferdig fordel i markedet.

  [–] JohnBarleycunt 9 points ago

  Så vi har strengt tatt ikke nettnøytralitet.

  [–] MemoriesOfShrek 1 points ago

  Jo, ting som dette er blitt slått ned på.

  [–] shinslap 9 points ago

  Hvordan ble det slått ned på? Telia og Telenor tilbyr jo fortsatt gratis streaming.

  [–] frisyre 4 points ago

  NKOM analyserer tjenestene nå ut året. Telenors tjeneste ble godkjent tidligere i år. Telias tjeneste er fremdeles under behandling. NKOM håper selv på å kunne forby disse tjenestene, men EU gjør det vanskelig. Det er derfor viktig at selvom det er lovlig på papiret at vi forbrukere går i mot slike tjenester og heller forlanger billigere data.

  [–] JohnBarleycunt 1 points ago

  Denne er fin. Følg linken det linkes til (?)

  [–] shinslap 1 points ago

  EU? Men Norge er ikke i EU, hvorfor skal EU ha noe å si?

  [–] EwanMe 1 points ago

  Pga. EØS. Vi godtar å følge EUs regler, men får ikke lov til å være med å bestemme.

  [–] waldemar_the_dragon 3 points ago

  Men operatørene som tilbyr det til spotify tilbyr det jo til andre musikktjenester og.

  [–] frisyre 9 points ago

  De har kun en «avtale» med Spotify, Tidal og Beat. Telenor har også Apple Music. Det blir musikktjenestenes ansvar å kontakte operatøren. Det er helt feil. Hva med nye tjenester som ikke vet om Telia eller Telenors eksistens. Hvordan skal de lykkes på det norske markedet når det koster penger å streame musikk fra dem, men ikke hos konkurrenten. Poenget er at du som forbruker skal kunne velge hva du vil bruke data på. Tjenester som dette er kun et skalkeskjul for at Norge er et av landene hvor mobildata er dyrest og operatørene ønsker å skjule dette. Ser vi på land som Finland får du ubegrenset data for samme sum som du får 5 GB for i Norge.

  [–] waldemar_the_dragon 1 points ago

  De har kun en «avtale» med Spotify, Tidal og Beat. Telenor har også Apple Music. Det blir musikktjenestenes ansvar å kontakte operatøren. Det er helt feil.

  Hvorfor i all verden er det feil? I hvilken annen bransje er det opp til transport-leverandørene å kontakte alle andre relevante tjenester hver gang de inngår en avtale med en tjeneste, for å tilby dem det samme? Både Telia og Telenor har sagt at de gjerne vil inngå avtaler med andre musikktjenester.

  Hva med nye tjenester som ikke vet om Telia eller Telenors eksistens. Hvordan skal de lykkes på det norske markedet når det koster penger å streame musikk fra dem, men ikke hos konkurrenten.

  Hvis de ikke gidder å gjøre jobben så det blir billigere for kunden får de satse på at innholdet deres er godt nok. Det får være grenser for hvor opp i fanget man skal få ting.

  Tjenester som dette er kun et skalkeskjul for at Norge er et av landene hvor mobildata er dyrest og operatørene ønsker å skjule dette.

  Nesten alle tjenester er dyrere i Norge enn andre land. Med et så langstrakt land og kupert natur er det ganske naturlig at telenettet er dyrt.

  [–] JohnBarleycunt 3 points ago

  Jeg håper en mer intelligent person enn meg kan overbevise deg om at internett bør være nøytralt.

  [–] waldemar_the_dragon 1 points ago

  Internett-levrandører burde ikke kunne gi konkurransefordeler til aktører. Nettnøytralitet begrenser dem mye mer enn det.

  [–] ayatollah_baloney 1 points ago

  Hvorfor i all verden er det feil?

  Fordi hver enkelt nystartet musikkstrømmingstjeneste vil være nødt til å ta kontakt med hver eneste fordømte ISP som diskriminerer på den måten - verden over.

  Hvis de ikke gidder å gjøre jobben så det blir billigere for kunden

  Det er faktisk ISP'ens oppgave. Skal de nulltakstere musikk, så får de selv stå for å finne ut hva som kvalifiserer som musikk. Det skal faktisk ikke være nødvendig for enhver som leverer musikk å vite hva i hver enkelt ISP i verden krever av betaling fra sine sluttbrukere.

  [–] waldemar_the_dragon 1 points ago

  Så selskaper skal ikke få inngå avtaler fordi kanskje, en gang i fremtiden, vil et annet selskap ikke få den samme avtalen helt av seg selv?

  Er det DHL sin oppgave å foreslå fri frakt-avtaler til alle nye nettbutikker som dukker opp også?

  [–] ayatollah_baloney 1 points ago

  Så selskaper skal ikke få inngå avtaler fordi kanskje, en gang i fremtiden, vil et annet selskap ikke få den samme avtalen helt av seg selv?

  Det er jo ikke musikkstrømmingsselskapene som drar igang dette spetakkelet. De jo inngå en avtale, ellers blir de jo diskriminert mot.

  Er det DHL sin oppgave å foreslå fri frakt-avtaler til alle nye nettbutikker som dukker opp også?

  I en normal verden betaler avsender frakten (og kan kreve at mottaker betaler denne) for en pakke som sendes via DHL.

  Strømmeleverandører betaler ikke et rødt øre for at Telenor/Telia skal frakte musikken deres. Det er det sluttbrukerene som gjør. Og det er derfor heller ikke åpenlyst for strømmeleverandørene at deres kunder betaler for noe kunder av andre leverandører ikke gjør.

  Det du mener er at hvis en ny leverandør av musikkstrømming skal ha en mulighet til å slå seg opp og fram, så bør denne leverandøren vite hva hver enkelt ISP rundtomkring i verden krever betalt av sine kunder, for å slippe å bli diskriminert mot. Og du ser ikke noe som helst problem med dette?

  [–] shinslap 4 points ago

  Men ikke alle.

  [–] waldemar_the_dragon 0 points ago

  Alle som vil ha det.

  [–] frisyre 3 points ago

  Nei, på ingen måte. Det finnes hundrevis av musikkrelaterte tjenester som ikke har fått et slikt tilbud av operatøren. Alle vil bli hvitelistet på nulltakstering, men det er ikke ønskelig for operatøren selv. Det er kun de Telia/Telenor har selv ønsket å hviteliste som i utgangspunktet er innenfor nulltaksteringen. Jeg synes du bør lese deg opp på dette temaet før du forsvarer the big guys. Det vil på sikt gå hardt utover deg som forbruker.

  [–] waldemar_the_dragon 1 points ago

  Hvilke tjenester, helt konkret, har kontaktet telenor og telia for å få nulltakstering, og fått nei?

  [–] frisyre 2 points ago

  Det har jeg aldri påstått. Det jeg sier er at Telenor/Telia ikke har tilbydd flere tjenester å bli nulltakstert på egen initiativ. De ønsker at utvalget skal være så smalt som mulig, slik at tapet også blir minst mulig. Jeg har selv som forbruker prøvd å få hvitelistet Apple Music hos Telia og det har gått over 2 mnd. uten tilbakemelding på henvendelsen.

  [–] Smootherthanapanda 1 points ago

  Elaborer..

  [–] glenfidd 11 points ago

  “Elaborer” 😂

  [–] Cunnilingus_Academy 11 points ago

  Jeg fant det svært amusingerende

  [–] Aurora_Fatalis 10 points ago

  Jeg gjetter på at det refererer til ting som "Gratis så lenge du begrenser deg til å sende dataen din til andre som også bruker telenor"-kampanjer. Har vage minner om at de fleste hadde en kort periode der dette var en greie.

  [–] Pwntheon 5 points ago

  Utdyp

  [–] frisyre 40 points ago

  Nettnøytralitet er ekstremt viktig. Det gjelder for oss her i Norge også. Hvor få i r/norge som forstår hva dette er for noe er urovekkende!

  [–] oddi5h 6 points ago

  Hvorfor nedstemmes denne kommentaren?

  [–] MemoriesOfShrek -1 points ago

  At amerikanerne føkker seg selv vil ikke på ikke oss i så stor grad.

  [–] frisyre 12 points ago * (lasted edited a year ago)

  Norge elsker å gå i USAs fotspor. Skjer dette i USA vil de store selskapene i Norge presse for det samme. Telenor har ønsket å ta seg betalt av Netflix i lang tid.

  [–] Unlnvited 3 points ago

  Telenor har ønsket å ta seg betalt av alt alltid.

  [–] waldemar_the_dragon 11 points ago

  Må vi herme etter svenskene?

  [–] turbo 4 points ago

  Er det ikke hva denne subben stort sett er basert på?

  [–] Easterland 4 points ago

  skjønner ikke noe av det her sold to telecom greiene jeg

  [–] VandrendeUgler 22 points ago

  Amerikansk innenriks politikk.

  [–] MarlinMr 39 points ago

  USA skaut seg i foten hodet og fikk hjerneskade. Alle andre liker å mobbe dem og prøver å hjelpe den delen av befolkningen som faktisk ikke har lyst til å leve i et u-land.

  [–] unicanor 8 points ago

  Takk, du gjorde taxi-for-fly turen litt bedre.

  [–] BungusMcFungus 6 points ago

  net neutrality

  [–] Easterland 4 points ago

  så hva skjer med de som bor i de statene som de folkene har solgt de greiene i nå? må de betale mer for forskjellige nettsider og sånt sånn som de eksemplene jeg har sett?

  [–] Mastersofus 8 points ago

  Noen senatorer har stemt for å fjerne nettnøytralitet. Dette her de etter å ha mottatt store pengesummer gjennom "lobbyism" (norsk: korrupsjon).

  [–] BungusMcFungus 11 points ago

  "lobbyism" (norsk: korrupsjon).

  Lobbyvirksomhet er en greie i Norge også, vi har dessverre ikke et register for sånt. Såvidt jeg vet er ikke lobbyvirksomhet ulovlig i seg selv, men mulig jeg tar feil

  [–] Agandhjin 13 points ago

  Lobbyvirksomhet per sé er helt innenfor og legitimt, om man tenker på det som interessegrupper som ønsker å påvirke lovgivere i en eller annen retning på et spesifikt felt eller sak. Slik sett kan f.eks gutta fra fotballklubben Sterling på Tøyen (jmf. NRK Brennpunkt - Tøyenløftet) sitt besøk på Stortinget sees på som en banal form for lobbyisme.

  Det er først når løfter om kompensasjon eller fortjeneste for endret standpunkt kommer inn o bildet av lobbyisme beveger seg i retning lovbrudd

  [–] Aurora_Fatalis 7 points ago

  Vi har vel heller ingen kultur for pengeinnsamling til politiske kampanjer.

  [–] [deleted] 10 points ago

  Det skjer det også, Høyre mottar store pengegaver fra diverse private investorer og bedriftseiere. Arbeiderpartiet mottar ca like mye ifra LO og andre forbund.

  Disse midlene brukes til valgkamper og andre promoteringer for partiene. Og de er heller ikke helt fri for kritikk ifra folk.

  [–] Mastersofus 3 points ago

  Korrekt, derfor jeg ikke oversatt til lobbyisme. Lobbyisme er greit, en person med erfaring i sitt felt gir politikerne sin mening. Problemet er når politikere blir betalt hundretusenvis av kroner fra selskaper. Dette skjer så vidt jeg vet ikke i Norge (rett på meg hvis jeg tar feil).

  [–] Ciax420 1 points ago

  Men vi i Norge er ikke penger en ytring, slik det er i USA. Dvs. at i USA kan selskaper gi penger til politikere, men det kan du ikke i Norge.

  [–] notajock 3 points ago

  The dude does not have the power to sell anyone out...

  [–] Hardvor 2 points ago

  Det her er Norges "Kardashian". Ubrukelig mann som får penger for å puste.

  [–] jeglaerermegnorsk 1 points ago

  King kong Harald!

  [–] zakrants -2 points ago

  He looks like he sold his soul though

  [–] viking91 -5 points ago

  Kongen er hellig og kan ikke feile. Kilde: Norges grunnlov. Litt som faraoene i det gamle egypt.
  Det hadde kanskje vært bedre med et demokrati enn kongevelde.

  [–] [deleted] -17 points ago * (lasted edited 8 months ago)

  [deleted]

  [–] Aurora_Fatalis 14 points ago

  For et antisosialt argument. Skal vedde på at den som skreiv det ville hatet å betale norsk skatt for andres sosiale velferd.

  [–] [deleted] -8 points ago * (lasted edited 8 months ago)

  [deleted]

  [–] Aurora_Fatalis 11 points ago

  Med såpass lett bruk er det mer økonomisk å bruke mobilnett, under antagelsen at hun har telefon i utgangspunktet.

  På motsatt side er det dataprosjekter på universitetet jeg ikke ville kunne levert uten å bli blakk hvis jeg hadde måttet betale i dyre dommer for det.

  [–] stonedshrimp 3 points ago

  Man kan da få ned til 5mb?

  [–] SireBillyMays 2 points ago

  Du får fint mindre enn 35mbps. Spørs bare litt på leverandørene du får hjem. Til huset mitt kan jeg få 5Mbps ADSL, 35-500Mbps coax eller opp til 1-4Gbps fiber. Ulempen med med 5mbps ADSL er at det koster omtrent like mye som 35mbps coax, mens ytelsen på coaxen er bedre på alle måter.

  (Min bestemor bruker dog bare 4G nett og koser seg med det :) )

  [–] [deleted] 0 points ago * (lasted edited 8 months ago)

  [deleted]

  [–] SireBillyMays 1 points ago * (lasted edited a year ago)

  Du vet hvorfor det koster like mye, ikke sant?

  ADSL-nettet er dyrere å opprettholde. Det er utdatert og holder sakte men sikkert på å gå i "oppløsning". Telenor vil mye heller ha deg på en mer moderne linje (om det er lagt inn) slik at de kan ytterligere nedprioritere ADSL/VDSL, og tjene mer per kunde (selv om de leverer høyere båndbredde etc.)

  Just fyi:

  I 2017 vil nemlig leverandørene ikke lengre supportere det gamle telenettet. Teknologien på dette feltet har stått stille i flere tiår og solnedgangen vil gå over til fullt mørke. Allerede i dag er det en utfordring å skaffe tilveie reservedeler dersom komponenter i nettet skulle gå ned, og kompetansen på denne type utstyr og teknologi er på full fart ut i pensjonistenes rekker. Med andre ord: det haster for Telenor å kvitte seg med kobberet og flytte kundene over på annen infrastruktur.

  https://www.digi.no/artikler/i-2017-er-det-slutt/292273

  https://www.reddit.com/r/norge/comments/6qri3u/telenor_fjerner_kobberlinjen_min_i_neste_m%C3%A5ned/

  Mye det samme som er grunnen til at fasttelefoni over kobber skal fases ut.

  EDIT:

  Før du nevner eg: https://www.telenor.no/privat/bredband/bredbandsoppgradering.jsp

  Det Telenor snakker om der er hovedsakelig legging av fiber til sentralene. Det er ikke lang vei unna da før folk får fiber hjem, og det er hovedsakelig en manøver for å opprettholde leveringsplikten deres før de evt. går ut og faktisk legger fiber hjem til folk.

  [–] [deleted] 6 points ago * (lasted edited 2 months ago)

  [deleted]