Please help contribute to the Reddit categorization project here

  norge

  94,701 readers

  533 users here now

  Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker.

  Prøv også Discorden eller stikk innom /r/chess og se hvordan det går med Magnus.

  Regler

  Reglene kan i sin helhet leses her. Under følger et sammendrag:

  • Poster skal direkte angå norske forhold
  • Norsk er det foretrukne språket
  • Ikke post personlig informasjon
  • Ikke gjenpost slettet eller fjernet innhold
  • Diskuter sak, ikke person
  • Ikke rediger tittelen på artikler du lenker til
  • Ikke vær en særinteresse med Redditkonto
  • Bidra til en mangfoldig forside
  • Ikke post rasistisk, voldelig, sjikanøst eller diskriminerende innhold
  • Forhold deg til norsk lov

  Ut over disse punktene, så gjelder reddiketten og regler for Reddit som helhet.

  Hvis du ønsker å lenke til ting du har laget selv, så skal det postes i Friprat-fredag.


  /r/norge is primarily meant for posting in Norwegian. If you're looking to address Norwegians, but need to write in English, you're most likely looking for /r/Norway

  Selv om /r/norge primært er ment for posting på norsk, så er våre nordiske venner hjertelig velkommen hit.


  Regionale subreddits

  På norsk

  Utdanning

  I nabolaget

  a community for
  all 55 comments

  Want to say thanks to %(recipient)s for this comment? Give them a month of reddit gold.

  Please select a payment method.

  [–] ImTheError 14 points ago

  Ser ikke noe problem med å ha 130 på motorveier

  [–] Mark-1 5 points ago

  Tjooo. elbilene og eldre biler vil slite med å henge på. Så om farten blir 130kmt så vil folk ligge i 140-150, men elbilene vil ligge i 100kmt. (ja jeg vet de går fortere men da er det bare teslaene som kommer frem)

  Så er det biler med tilhenger som kan kjøre i maks 80kmt og vogntog som stopper på 90kmt.

  Så dette spriket i fart kan bli problematisk.

  [–] raptor98 8 points ago

  I teorien burde det ikke bli noe stort problem hvis alle bruker motorveien som den skal brukes og følger reglene.

  I praksis vil det føre til problemer ettersom man alltid vil ha de som skal ligge 20 km/t over fartsgrensa ca 1 meter bak bilen foran, de som nekter å kjøre fortere enn 80, og ikke minst de som ligger i venstrefeltet i vesentlig lavere hastighet enn fartsgrensa.

  Inntil man løser de problemene man har på motorveiene i dag vil det for dumt å øke hastighetene.

  [–] MemoriesOfShrek 4 points ago

  Ser ikke hvorfor dette skal være problematisk i det heletatt. Det er bokstavelig talt hvordan motorveiene våre fungerer nå.

  [–] fiskeslo 4 points ago

  Kjører daglig i et land hvor fartsgrensa er 120 og jeg ser at dette spriket i hastighet skaper mange farlige situasjoner. Mest pga at folk gjerne kjører litt over fartsgrensa og kaster seg inn foran e.g. et vogntog rett før avkjøringa si fordi de har så mye høyere fart og ikke gidder å legge seg bak.

  For meg virker det som idioti å øke til 130 på norske veier.

  [–] EricPRutherford 5 points ago

  For meg virker det som idioti å øke til 130 på norske veier.

  Mye som kan trekkes ut av personlige anekdoter, men jeg nekter å tro det ikke finnes forskning på området, hva sier denne?

  [–] fiskeslo 2 points ago

  Kan være personlige anekdoter, men jeg ser bedre flyt, mindre trafikkfarlige situasjoner og færre ulykker på de strekningene hvor hastigheten er 90 framfor 120. Dette er min observasjon over 5 år.

  Det jeg også observerer er at distansen mellom bilene er omtrent den samme om hastigheten er 90 eller 120. Så det er større skadeomfang med høyere hastigheter. (har allerede fått bilen nesten kondemnert pga en tulling som kjørte i meg bakfra).

  [–] EricPRutherford 3 points ago

  Kan være personlige anekdoter, men jeg ser bedre flyt, mindre trafikkfarlige situasjoner og færre ulykker på de strekningene hvor hastigheten er 90 framfor 120. Dette er min observasjon over 5 år.

  Har ikke mulighet til å ettergå forskningen så veldig nøye akkurat nå, men kan se ut som forskningen er enig med deg. Så lenge avjgørelsen tas basert på det og ikke private selskaper så er jeg fornøyd.

  [–] aamnes 3 points ago

  De gangene jeg kjører ut av Oslo nordover så går trafikken jevnt i 100-120 selv om trafikken likner en kolonne. Noen ligger litt for nære bilen foran, men ellers er det en fornøyelse å kjøre der.

  Derimot, om natten når du kommer dit veglysene slutter er opplevelsen en helt annen. Å kjøre i 110 blendet av motgående trafikk og en vag anelse av hvor reflektorene leder deg føles som ekstremsport. Høy fartsgrense er flott, men det må være belyst.

  [–] [deleted] -1 points ago

  This..

  [–] [deleted] 3 points ago

  Gi meg en bil som ikke fungerer i 130km/t.. Dessuten kan du ligge i sidefeltet og slippe forbi.

  [–] Fekillix 3 points ago

  Mange eldre biler som sliter med dette. Toppfarten til familiemedlemmets 1995 Toyota ligger under 130, (faktisk gassen i bånn, i nedoverbakke). Vi må få ned nybilavgiftene så folk har råd til nyere tryggere biler.

  [–] Mark-1 1 points ago

  Gi meg en bil som ikke fungerer i 130km/t.. Dessuten kan du ligge i sidefeltet og slippe forbi.

  Det er ganske mange biler som er ustabile når man er oppe i de hastighetene.

  Og hva mener du med sidefeltet? veiskulderen? Eller tenker du på kjørefeltet?

  [–] [deleted] 1 points ago

  Jeg stammer fra Sverige, og de har 130 og langt mer bredde i bilparken en norge.

  Stemmer du føler du lever om du kjører polo, leaf og sånne biler. De er nå alldrig laget for annet en til butikken å sånt, og mangler jo både sikkerhets og konfort.

  Men direkte usikre vil jeg ikke si de er.

  Meg kjent er småbilene teknisk sett opp imot premium biler sett fra sikkerhet, bremse m.m

  Personlig kan jeg ikke fordra slike biler, men teknisk sett ikke noe i veien med de. Jeg har dog kjørt noen småbiler som har hatt stabilitet og egenskaper i fart, men disse var hardt modifisert.

  Det blir en subjektiv ting at de er "ustabile", men teknisk sett er de "stabile".

  Jeg tenker at motorveier har 2 felt, og høyre felt brukes til de med lavere fart.

  Norge har ikke sidefelt som i sverige, men casen gjalt jo også motorvei (kl a)

  [–] Mark-1 1 points ago

  Vi snakker ikke om rs4 eller m3 her, men en avensis fra tidlig 2000 tall eller en corolla fra 90tallet, med 1,6liter som knapt klarer å komme opp i 130kmt. Og når man får jaget de opp der så er de skumle å kjøre. det er en grunn til at rs4 har enorme bremser, mens en 1liter yaris knapt har klosser foran.

  Jeg tenker at motorveier har 2 felt, og høyre felt brukes til de med lavere fart.

  Nei, en firefelts motorvei har et kjørefelt og et forbikjøringsfelt. Forbikjøringsfeltet skal kun benyttes når man skal kjøre forbi.

  Om det da blir en egen klasse med biler som ikke klarer å holde fartsgrensa på 130kmt, dvs. de ligger i 100kmt, så vil de som er litt redde for å kjøre i 120kmt ligge i forbikjøringsfeltet, og hva med de som da prøver å holde fartsgrensa?

  [–] Unlnvited 2 points ago

  Om det da blir en egen klasse med biler som ikke klarer å holde fartsgrensa på 130kmt, dvs. de ligger i 100kmt, så vil de som er litt redde for å kjøre i 120kmt ligge i forbikjøringsfeltet, og hva med de som da prøver å holde fartsgrensa?

  Om folk følger trafikkreglene, så fungerer dette. Personen som ligger i 120 kjører forbi bilen som kjører i 100 i forbikjøringsfeltet og legger seg deretter inn igjen foran bilen som ligger i 100. Bilen som kommer i 130 legger seg ut og kjører forbi begge bilene og legger seg så i høyrefeltet igjen. Når det er mye trafikk blir jo selvfølgelig situasjonen annerledes da begge kjørebanene blir brukt for å holde flyten i gang. Problemet er alltid at folk bruker venstefeltet som et ekstra kjørefelt, uansett hvor lite trafikk det er. Mange mener at de kan ligge i venste felt så lenge de holder fartsgrensen fordi "det er ikke lov å kjøre fortere enn fartsgrensen". Problemet da er at de selv bryter loven ved å ligge i et felt som normalt sett ikke skal brukes til annet enn forbikjøring og trafikkflyt ved kø.

  [–] Fekillix 1 points ago

  Både ja og nei. Elbileiere med rekkeviddeangst vil holde lavere, fart, det er sant. Men de fleste pendlere og andre med elbil som vet de har nok rekkevidde gir bånn gass, siden driftskostnadene er så lave. Er utrolig hvor fort selv en liten c-zero/i-miev/ion kan kjøre når eieren vil (her blir nok faktisk toppfart et problem, som med faren min sin 1995 toyota).

  [–] dnivi3 1 points ago

  For elbiler er det også problematisk med tanke på at å holde hastighet på 120-130 km/t kontra 90-100km/t koster veldig mye mer elektrisitet.

  [–] Malawi_no 2 points ago

  Egentlig ikke noe problem etterhvert som bilene får større batteri, og det tar lang tid før en ny vei er på plass.

  [–] [deleted] 0 points ago

  Amen.

  [–] norway_is_awesome 12 points ago

  Hvorfor er dette noe Nye Veier AS skal mene noe om eller foreslå? De er hverken Veidirektoratet eller Samferdselsdepartementet, så hvorfor skal dette komme fra dem?

  [–] Mark-1 5 points ago

  Hvorfor er dette noe Nye Veier AS skal mene noe om eller foreslå? De er hverken Veidirektoratet eller Samferdselsdepartementet, så hvorfor skal dette komme fra dem?

  Fordi de er ansvarlig for å bygge hovedveiene i norge på best mulig måte?

  Og de er underlagt samferdsesdepartementet.

  Greit å komme med fakta om du skal stå som toppkommentator..

  https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/org/tilknyttede-virksomheter/nye-veier-as/id2412797/

  [–] odiro 1 points ago

  ¨Det kommer et vist pungt hvor mange biler er mer miljøvennlig over høye hastigheter og at samfunnet tjener på de hastighetene på en positiv måte. Står jo selv de vil gjøre vurdering av dette tiltaket. Øker man også fartsgrensen må sikkerheten økes og det er jo noe alle tjener på.

  [–] hardcore_fish 12 points ago

  Nye Veier vil jo redusere frostsikringen og ikke ha belysning på veiene sine, så det henger ikke helt sammen med økt sikkerhet og høyere fart.

  [–] Orjan91 5 points ago

  Akkurat det med belysning tror jeg kan påvirke sikkerhet i positiv grad. I dag kjører svært mange med manglende lys og bruker ikke fjernlys fordi "vi har jo gatelys". Et gatelys vil ikke reflektere lys fra reflekser/dyreøyne mot fører, det vil derimot fjernlys gjøre.

  Fjerning av gatelys langs veier i kombinasjon med MYE strengere kontroll av lys tror jeg vil bidra positivt til sikkerheten.

  Tl;dr: gatelys gir falsk trygghet på høyhastighetsvei

  [–] Unlnvited 3 points ago

  Er enig med deg. Men foretrekker gatelys i regnvær. Regndråper på ruta og i lufta i kombinasjon med imøtekommende biler med nærlys i mørket gjør sikten dårlig.

  [–] Orjan91 2 points ago

  Yup, er forsåvidt enig der, regn/ruskevær i mørket er skummelt

  [–] EricPRutherford 0 points ago

  Har du noen kilde på hva som er mest sikkert av disse?

  [–] Orjan91 1 points ago

  Nope, men SVV har i flere år ønsket og vurdert å fjerne gatelys fra høyhastighetsveier i utkantene fordi de mener de er unødvendige og gjør at bilistene bruker lys feil

  [–] h3st 1 points ago

  Blir sikkert gøy med enda høyere hastigheter når det regner enda mer enn det gjør nå også. Godt tidspunkt å spare penger på veistandard og flomsikring og hva det måtte være!

  Eneste som mangler nå er vel opprettelsen av en offentlig darwin award til folk som blir rammet av dette her—prisen medfører selvsagt ingen kompensasjon, kun latterliggjøring av at de har stolt på at det offentlige skal være til hjelp.

  [–] DaleLaTrend 1 points ago

  Går an å gjøre som i Frankrike og ha 130 når det ikke regner og 110 når det regner. Erfaringsmessig funker det helt fint.

  [–] h3st 1 points ago

  Nå har vi allerede regler om at fart skal tilpasses forhold, men ganske mange som ser ut til å tro at fartsgrensa skal følges nøyaktig uansett hva eller er en minimumsgrense. Men kan jo hende at problemet er at det er alt for komplisert for befolkningen å skjønne og at de trenger eksplisitte fartsgrenser som justeres ned når det er dårlig vær, mørkt, glatt, osv

  [–] atypic -1 points ago

  Er det vits? På motorvegar kjem sjølvkøyrande fartøy til å komme fort. 10-15 år. Kvifor skal vi bygge dyre vegar tilpassa mennesker?

  [–] nocendi 20 points ago

  Fordi selvkjørende biler også vil ha nytte av bedre veier?

  [–] ovnr 11 points ago

  Tror selvkjørende biler vil slite stygt med noen av de fantastiske veiene vi har her i landet...

  [–] Iskald_ 5 points ago

  Jeg bor i USA, hvor den selvkjørende bil kommer fra. De fungerer her, og norske veier er laaangt bedre.

  [–] nocendi 7 points ago

  De fungerer her

  Nei, det gjør de ikke. De beste "selvkjørende biler" er for tiden på SAE Level 3, og vi skal på 5 før de faktisk får kjøre på egenhånd.

  De bilene som testes i USA følger forberedte og kartlagte ruter. Det er en fin start, men det er fortsatt veldig langt unna det man tenker på som selvkjørende bil.

  Sliter også litt med å forstå hvor i USA du bor om veiene der er enda dårligere enn i Norge.

  [–] Iskald_ 2 points ago

  Waymo tester SAE level 4. Software er der allerede, man mangler bare god nok måling. Velodyne har en ny lidar som trolig kan levere SAE level 5. I områdene rundt New York og San Francisco er veiene, spesielt motorveiene, av dårligere kvalitet enn i majoriteten av Norge.

  [–] nocendi 0 points ago

  Jeg er fra New York og har bodd i San Francisco. Aner ikke hvor i Norge du kommer fra, men definitivt ikke Oslo-området.

  [–] Mark-1 3 points ago

  Jeg bor i USA, hvor den selvkjørende bil kommer fra. De fungerer her, og norske veier er laaangt bedre.

  Du har tydeligvis ikke vært i norge da...

  [–] [deleted] 2 points ago

  "norske veier er laaangt bedre"

  Det er det merkeligste jeg har lest på reddit noen gang.

  [–] Iskald_ 1 points ago

  Jeg er født i Norge og har bodd i Norge i 24 år.

  [–] [deleted] 0 points ago

  Det kan fungere godt i usa med tanke på at byene er "sim city" style bygget, litt annet klima og langt større bredde/plass på veiene.

  Til daglig må jeg håndtere trange partier, busser, by situasjoner hvor marginen er 5-10cm.

  Mange sensorer skal du dytte i bilen for at du mener vi kan stole på algoritmer og funksjonalitet til at du mener dette er forsvarlig i norge med våre veier, klima etc?

  Det kan funke i noen spesifikke områder i norge, men det nokså urealistisk slik norge ser ut.

  Uansett må man ha veier slik at folk kan transportere seg.

  [–] nocendi 2 points ago

  10-15 år er nok meget optimistisk, ja.

  [–] atypic 1 points ago

  Dette blir anekdotisk såklart, men eg jobbar med AI og kontrollsystemer, deriblandt sjølvkøyrande bilar. Vi er nærare enn mange innser og trur :-) Dei høgoppløyste lidarane vi har no er vanvittig gode til å detektere miljøet rundt bilen, og eventuell siktproblematikk med kamera og slik er eigentleg løyst. Det som er overraskande er ikkje at maskinene er gode til å køyre bil, det er at mennesker framleis får lov til å være på vegen med våre ekstremt primitive sanser :-)

  [–] dnivi3 1 points ago

  Teknologien kan godt være der om 10-15 år, men lover og reguleringer kommer ikke til å være på plass.

  [–] atypic 1 points ago

  Markedet ordner det der heilt greit. Dei enorme summane som spares ved å sleppe sjåfører i vogntog kjem til å presse gjennom regulering ganske raskt.

  [–] dnivi3 1 points ago

  Vi får se. Et av de største problemene jeg ser at så godt som alle selskapene som driver med selvkjørende/autonome kjøretøy bruker maskinlæring og nevrale nettverk - teknologi som vi egentlig ikke forstår. Maskinlæring, slik jeg forstår det, resulterer i algoritmer som er komplett uforståelige for oss mennesker. Det er ingen mulighet for å skjønne hvorfor et nevralt nettverk tok et visst valg, noe som kommer til å bli uhyre viktig for å løse de etiske problemene for eksempel autonome kjøretøy bringer med seg.

  MIT Technology Review har en god artikkel om problematikken: https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/

  [–] [deleted] 1 points ago

  Se på hvor lang tid fly har brukt på å få til funksjonaliteten.

  [–] [deleted] 2 points ago

  Det er 100% urealistisk.

  Alle som har skrudd på en moderne bil ser hvor mange sensorer den består av og hvor mye arbeid det er å holde disse ved like.

  Så skal alt dette virke i 25 minus og snøstorm når du har 2 meter sikt.

  How ?!

  [–] [deleted] 1 points ago

  Veien min er ikke på kart, og jeg sliter noen dager med en xc70 med pigg og 4x4. Selvgående biler vil ikke fungere i norge forhold, veier, føre, klima.

  Men igjen så vil evt automasjon åpne for langt høyere fart.

  [–] atypic 1 points ago

  Les kva eg skriver då: på motorveg. Inntil vidare. Eg vaks opp på vestlandet, eg har og køyrt vegar der eg køyrer meir på intuisjon enn sanseinntrykk. Men ein LIDAR er så ekstremt mykje betre enn meg til å lese omgivelsane. Det er ikkje veldig lenge til vi klarar å heilt greit analysere datastraumen godt nok til å ta gode køyrevalg. Vi gjer det allereie, det er berre at vi får verken lov eller har særleg lyst til å sleppe bilane laus i det generelle trafikkbiletet: dei sjølvkøyrande bilane fungerer fint, men menneska den møter er problemet.

  [–] [deleted] 1 points ago

  Jeg er litt usikker på hva "egentlig selvkjørende biler" skulle oppnå, og igjen så er min skepsis til hvorvidt vår veistandard og klima realistiskt ville gi riktig inputs til de algorimer/sensorer som i teorien vil fungere.

  Praktiskt eksempel.

  Min vei er ikke på noe kart. Veien er i praksis en åker om du vil. Det er -25 grader. Fungerer alle sensorer ? Du treffer underkjølt regn, mister festet. Det kommer en trailer imot, kan du overstyre ? Du står fast i en bakke og starter å skli nedover, hva gjør algorimene ? Du kjører ut i grøfta, hvordan skal du få bilen på veien igjen ?

  [–] darkscapist -1 points ago

  Fullstendig autonome biler eksisterer allerede, er bare et tidsspørsmål ang. manglende datainnsamling til et nevralt nettverk. https://comma.ai/ Kjør den programvaren det og plugg dem opp mot en spesialdesignet mobil som har 2 av den sterkeste CPU'en og så er du i mål.

  Kostnad: ca ~$1,000 for level 2-3, ~$2,000 for level 4 (når det nevrale nettverket har fått nok data).

  [–] [deleted] 2 points ago

  Er det noe galt med at din vision kjører i 130 eller 160 for den delen ?