Please help contribute to the Reddit categorization project here

  Geodienst

  + friends - friends
  11,330 link karma
  1,708 comment karma
  send message redditor for

  [–] Wat is de beste fietsstad van Nederland? Een analyse van de Fietsbereikbaarheid in negen Nederlandse steden [OC] Geodienst 20 points ago in thenetherlands

  Schaal is gelijk voor alle steden. Deze analyse kijkt puur naar de aanwezige infrastructuur in een optimale situatie en houdt dus geen rekening met eventueel verkeer, stoplichten etc.

  [–] Wat is de beste fietsstad van Nederland? Een analyse van de Fietsbereikbaarheid in negen Nederlandse steden [OC] Geodienst 36 points ago in thenetherlands

  Nee, dit is niet meegenomen het gaat hier puur om afstand. Dit zou wel een goede toevoeging zijn om mee te nemen in een volgende versie, al verwachtten we niet dat dit bij de steden naast Maastricht een grote invloed zal hebben.

  [–] Wat is de beste fietsstad van Nederland? Een analyse van de Fietsbereikbaarheid in negen Nederlandse steden [OC] Geodienst 18 points ago in thenetherlands

  Dit is puur een bereikbaarheidsanalyse op basis van de aanwezige fietsinfrastructuur, wachttijden voor stoplichten zijn niet meegenomen. Dus als je moet omrijden om een autoweg te vermijden dan is dat wel meegenmomen, hoe minder bottlenecks hoe beter de fietsbereikbaarheid. In de steden die in deze analyse zijn meegenomen verwachten we niet dat hoogteverchillen een grote invloed zullen hebben (M.u.v. Maastricht)

  [–] Wat is de beste fietsstad van Nederland? Een analyse van de Fietsbereikbaarheid in negen Nederlandse steden [OC] Geodienst 184 points ago in thenetherlands

  Of je in Groningen nou wel of geen voorrang hebt op de Eikenlaan als fietser, in beide gevallen bezet Groningen de 2e plaats qua fietsbereikbaarheid van Nederland! Utrecht scoort nipt beter. In Utrecht kun je op de fiets vanaf de Domtoren een gebied van ruim 160 km2 bereiken. Groningen volg kort daarop met 159,6 km2.

  In deze analyse die we gedaan hebben met de OSMTools Plugin in Qgis, hebben we ook de steden Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Nijmegen, Leeuwarden en Maastricht onderzocht. Het gebied wat je vanaf het centrum in deze steden op de fiets in een halfuur kunt bereiken is gemiddeld 145 km2.

  Almere was de hekkensluiter van onze analyse. In deze nieuwe stad kun je vanaf het centrum slechts 110 km2 bereiken binnen een halfuur. De belangrijkste oorzaak hiervan is de ligging aan het Markermeer, waardoor de fietsbaarheid in het zuiden en westen flink beperkt wordt. In vergelijking met andere landen scoort fietsland Nederland goed.

  Geodienst is het ruimtelijk expertise centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij ons kan je terecht voor al je Geo en GIS vragen! Meer weten? https://rug.nl/geo

  [–] Waar blijft na een heftige bui water staan op straat (wateraccumulatie), en hoe stroomt dat regenwater door de stad (stroombanen)? De Geodienst simuleert wateraccumulatie op straat in de provincie Friesland. Deze interactieve kaart geeft een situatie weer van 60 mm neerslag in een uur Geodienst 10 points ago in thenetherlands

  Deze kaart geeft een situatie weer waarbij 60 mm neerslag binnen een uur valt. Het model is bedoeld voor de analyse van neerslag in bebouwd gebied, dit betekent dat deze kaart alleen binnen de bebouwde kom een betrouwbaar beeld geeft van de gevolgen van de neerslag. Het gebruikte WOLK-model is oorspronkelijk ontwikkeld door ingenieursbureau Tauw en herschreven door de Geodienst, zodat het nu geschikt is om de berekening uit te voeren op grote gebieden met inzet van High Performance Computing. Het draaien van de stresstest voor Friesland is uitgevoerd door de Geodienst als onderdeel van het project "Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân". Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van de mogelijke effecten van klimaatverandering zodat de provincie zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust gemaakt kan worden.

  Geodienst is het ruimtelijk expertise centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij ons kan je terecht voor al je Geo en GIS vragen! Meer weten? https://rug.nl/geo

  [–] In Nederland hebben 750.000 huishoudens te weinig geld om hun energierekening te betalen. We brachten de Energiearmoede in Nederland in kaart op buurtniveau Geodienst 5 points ago in thenetherlands

  In Nederland hebben 750.000 huishoudens te weinig geld om hun energierekening te betalen. Door de belastingverhoging op energie en de maatregelen van de energietransitie wordt dat aantal alleen maar groter. Zo ontstaat een groeiende duurzaamheidskloof tussen huishoudens die wel en niet mee kunnen komen. Huishoudens die 10 procent of meer van hun inkomen besteden aan energie, leven in energiearmoede. In sommige gevallen besteden huishoudens tot wel 25 procent van het inkomen aan energie. Dat betreft vooral huishoudens met een laag inkomen.

  Het hebben van geografisch inzicht in energiearmoede is relevant omdat er een forse transitieopgave voor ons ligt. Dat past ook in het Actieplan Noord-Nederland dat gemeenten aanzet tot actie om deze groeiende groep huishoudens zo goed mogelijk mee te krijgen in de energietransitie. Geodienst en MijnEnergievoordeel bieden expertise die hen daarbij helpt.

  De interactieve energiearmoedekaart die door Geodienst is ontwikkeld is een eerste versie. Geodienst en MijnEnergievoordeel zijn van mening dat de kaart nog nauwkeuriger kan worden ingekleurd op basis van gegevens die gemeenten kunnen aanleveren. Energiearmoede kan daarmee op buurtniveau gedetailleerd in kaart worden gebracht.

  De energiearmoedekaart is een belangrijk instrument dat inzicht geeft in de problematiek en gemeenten helpt in het identificeren van energiearmoede. MijnEnergievoordeel heeft in een pilot waardevolle ervaring opgedaan en wil gemeenten, woningcorporaties en andere betrokken partijen de komende periode helpen bij deze sociale energieopgave.

  Geodienst is het ruimtelijk expertise centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij ons kan je terecht voor al je Geo en GIS vragen! Meer weten? https://rug.nl/geo

  [–] Hoe rendabel is het busvervoer? We zochten de winstgevende buslijnen in Groningen en Drenthe voor je uit Geodienst 11 points ago in thenetherlands

  Het traject Emmen - Klazienaveen is vorig jaar overgegaan naar Q-link Rood 12. De 300 heeft inderdaad wel een lange tijd doorgereden naar Klazienaveen.

  [–] Bus cost coverage for the provinces of Groningen and Drenthe in The Netherlands Geodienst 2 points ago in transit

  Based on the open data published by OV-Bureau Groningen Drenthe, the local public transport authority for the provinces Groningen and Drenthe in The Netherlands. The lines shown all belong to either the Groningen-Drenthe (operated by Qbuzz) or the HOV Groningen-Drenthe (operated by Arriva Touring) concessions. The lines with a cost coverage of > 100% are:

  15: Zernike Campus - Hoofdstation

  163: Lauwersoog - Groningen

  300: Emmen - Groningen

  309: Assen - Groningen

  312: Stadskanaal - Gieten - Groningen

  314: Groningen - Drachten

  417: Groningen - Roden - Leek [Nightbus]

  419: Assen - Groningen [Nightbus]

  604: Drachten - Groningen Zernike

  The 3xx lines are Qliners, high quality long distance BRT buses. They are part of the larger BRT network encompassing Qliner, Q-Link (linking neighbouring suburban areas to Groningen and Emmen) and rail. Of these Qliners only 300 is currently operated with double-decker buses.

  Tools used: Python to convert raw schedule data to GeoJSON and QGIS for visualisation.

  Data sources: OV-Bureau Groningen Drenthe, NDOV Loket and CBS.

  --

  Geodienst is the Geographical Information Center of the University of Groningen in the Netherlands. Visit us at: rug.nl/geo

  [–] Bus cost coverage for the provinces of Groningen and Drenthe in The Netherlands [OC] Geodienst 3 points ago * (lasted edited a month ago) in dataisbeautiful

  Based on the open data published by OV-Bureau Groningen Drenthe, the local public transport authority for the provinces Groningen and Drenthe in The Netherlands. The lines shown all belong to either the Groningen-Drenthe (operated by Qbuzz) or the HOV Groningen-Drenthe (operated by Arriva Touring) concessions. The lines with a cost coverage of > 100% are:

  15: Zernike Campus - Hoofdstation

  163: Lauwersoog - Groningen

  300: Emmen - Groningen

  309: Assen - Groningen

  312: Stadskanaal - Gieten - Groningen

  314: Groningen - Drachten

  417: Groningen - Roden - Leek [Nightbus]

  419: Assen - Groningen [Nightbus]

  604: Drachten - Groningen Zernike

  The 3xx lines are Qliners, high quality long distance BRT buses. They are part of the larger BRT network encompassing Qliner, Q-Link (linking neighbouring suburban areas to Groningen and Emmen) and rail. Of these Qliners only 300 is currently operated with double-decker buses.

  Tools used: Python to convert raw schedule data to GeoJSON and QGIS for visualisation.

  Data sources: OV-Bureau Groningen Drenthe, NDOV Loket and CBS.

  --

  Geodienst is the Geographical Information Center of the University of Groningen in the Netherlands. Visit us at: rug.nl/geo