Please help contribute to the Reddit categorization project here

  blippbluppblopp

  + friends - friends
  8,649 link karma
  2,084 comment karma
  send message redditor for

  [–] JoJOlsenbanden blippbluppblopp 1 points ago in dankmark

  Jeg googla nettopp, fordi jeg trodde du var sarkastisk, men wtf. My life is a lie!!

  [–] Må bare få det sagt; blippbluppblopp 2 points ago * (lasted edited 6 hours ago) in norge

  Helt enig. Hvis vi hadde lært nynorsk fra starten av, og kun nynorsk, så hadde det ikke vært noe problem, men nå har vi to skriftspråk, og vi blir vurdert i begge. Jeg synes det er unødvendig med nynorsk når vi allerede har bokmål

  [–] Må bare få det sagt; blippbluppblopp 1 points ago in norge

  Skjønner hva du mener. Jeg er fra Nord-Norge og har fått høre at vi snakker mye likt som nynorsk, men allikavel synes jeg det er vanskelig med nynorsk. Særlig når vi begynte å lære det i 8. kl.

  [–] Må bare få det sagt; blippbluppblopp 1 points ago in norge

  Jeg vet det, men jeg synes fortsatt at vi kan lære om historien uten å lære språket. På samme måte som vi lærer samisk historie uten å lære samisk. Jeg vet at samisk og nynorsk er to vidt forskjellige ting og at det er lettere å lære nynorsk, men jeg håper du skjønner tegninga : )

  [–] JoJOlsenbanden blippbluppblopp 1 points ago in dankmark

  Har dere Olsenbanden i Danmark??

  [–] shook too hard blippbluppblopp 35 points ago in juxtaposition

  You have no idea of how many times I tried to click that fucking upvote-button-_-

  [–] Sickening... maybe skip this one blippbluppblopp 2 points ago in RedditsMuseumofFilth

  Now what the fuck??! I came to the first sentence and noped the fucked outta there, jesus fucking christ!

  [–] Hey guys blippbluppblopp 1 points ago in teenagers

  Yeah, probably