Please help contribute to the Reddit categorization project here

  empa111

  + friends - friends
  1,930,574 link karma
  46,717 comment karma
  send message redditor for

  [–] Rough boss empa111 21 points ago in youdontsurf

  I’m glad you think so!

  [–] (Seriös) Slagen av en flykting empa111 18 points ago in sweden

  Han sa Svennejävel och sen så mumrade han något om att landet var hans och att jag var en "vit bög"

  Var hans efternamn Einstein?